Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1441 - Høst 2014

Før Hans-Hinrichs forelesning 13. november er det fint om dere leser gjennom Sætas artikkel om vokal folkemusikk (Fronter MUS1441, i mappen «Pensumtekster»).

Så minner jeg om den annonserte ekstraforelesningen mandag 17. november 9.15-11 (Salen), hvor vi skal ta for oss en tidligere eksamensoppgave i musikkhistorie. De som ikke har fått oppgaveteksten, kan finne den på Fronter (MUS1441, i mappen «Forelesernes støtteark»). Noter blir delt ut på forelesningen. Der skal vi også lytte til Debussy-stykket flere ganger.

Asbjørn

11. nov. 2014 10:15

Før Hans-Hinrich Thedens’ første forelesning om norsk folkemusikk bør dere ha lest to artikler av Olav Sæta som ligger i mappen «Pensumtekster» på Fronter (MUS1441): «Fra halling til reinlender» og «Den norske Kunsten staar fix og ferdig paa Fjeldet».

Asbjørn

30. okt. 2014 11:36

Før Arnulf Mattes’ forelesning er det en fordel at dere har lest avsnittet side 264-281 i Vestens  musikkhistorie og avsnittet om Valen i teksten «Vollsnes 1910-1950b» i mappen «Pensumtekster» på Fronter (paginert side 79-91). 

Asbjørn 

27. okt. 2014 09:59