Dette emnet er nedlagt

MUS1442 – Populærmusikkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningen gjør rede for sentrale utviklingslinjer og viktige temaer knyttet til utviklingen av den vestlige populærmusikken fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Jazz, pop, rock og et mindre utvalg av ikke-vestlige musikksjangere vil bli presentert.  Det blir lagt vekt på en allsidig forståelse av musikkens utvikling, sosiale funksjon, struktur og stil.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, vil du

  • ha en grunnleggende innsikt i sentrale historiske hendelser og utviklingstrekk ved populærmusikkens viktigste sjangere.
  • kjenne til betydningsfulle aktører og vesentlige album/låter knyttet til 1900-talllets populærmusikk.

  • ha en forståelse for populærmusikkens kulturelle rolle og betydning.

  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 12 dobbelttimer med forelesninger.

  • 6 dobbelttimer med seminarundervisning med obligatorisk frammøte.

Hver student skal holde ett seminarinnlegg (ca. 10 min.) og levere én skriftlige øvingsoppgave på fem sider. Seminarinnlegget og øvingsoppgaven må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Eksamen

En skriftlig hjemmeeksamen (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk