Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS1442 - Høst 2014

I fronter: En kopi av Greil Marcus’ analyse/lesning av Robert Johnson (1911-1938) – som rockens mythos/opphavsmann, iscenesetter av Amerikas grunnmyte, religionen og Amerikas the “gode” vs. “the onde”  – fra Marcus: Mystery Train (1975).

16. sep. 2014 14:13