Dette emnet er nedlagt

MUS1450 – Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang våren 2015. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Dagens streamingtjenester gir deg som bruker mulighet til å se hva dine venner hører på av musikk. På ulike former for sosiale medier kan du også vise hvilke konserter du skal på, hva du mener om ulike typer musikk og hvilken musikk du liker og ikke liker.

Hvordan presenterer vi vår musikksmak? Hvordan former vi et bilde av hvem vi er (eller ønsker å være) gjennom våre valg av musikk? Disse valgene foregår i et mer og mer komplekst musikkfelt som kjennetegnes av møter mellom mange ulike sjangere. Musikkvitenskapen ønsker å bidra til større forståelse for dette komplekse feltet gjennom å belyse de prosesser som er i virksomhet.
Dagsaktuelle problemstillinger knyttet til musikk vil være utgangspunkt for dette emnet. Vi vil vise hvordan musikkvitenskapens fagfelt diskuterer disse fra ulike perspektiver og tilbyr teoretisk og metodisk verktøy for større forståelse av vår samtid.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil du

  • kunne reflektere rundt aktuelle problemstillinger knyttet til musikk
  • ha en oversikt over musikkvitenskapens områder
  • ha kjennskap til sentrale vitenskapsteoretiske begreper innen musikkvitenskapen
  • ha fått øvelse i skriftlig og muntlig framstilling

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis 10 dobbelttimer med forelesninger og 8 dobbelttimer med seminarundervisning. Seminarene er obligatoriske.

Hver student skal holde ett seminarinnlegg knyttet til selvvalgt semesteroppgave (ca. 10 min.) og levere én øvingsoppgave på fem sider. Det vil foreligge en liste med forslag til øvingsoppgaver som studenten velger fra, men studenten kan også velge andre øvingsoppgaver. Denne må da godkjennes av faglærer.

Både seminarinnlegget og den skriftlige øvingsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

En selvvalgt semesteroppgave (10 sider á 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Denne skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling knyttet opp mot emnets innhold og pensum. Tittel og problemstilling for semesteroppgaven må være godkjent av faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang våren 2015. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Eksamen

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang våren 2015. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk