Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 22. apr. 2013 11:12

Vi minner om at gruppe 1 kl. 13.15 blir i seminarrom 3 istedenfor seminarrom 1.

Publisert 14. mars 2013 16:20

Dessverre viser det seg at boka til Tim Wall ikke er blitt tilgjengelig. Vi lar den fortsatt stå på pensum, men eksamensoppgavene vil ikke bli gitt med direkte utgangspunkt i denne teksten.

Publisert 26. feb. 2013 12:26

Til dem som ikke var til stede på min forelesning om musikkanalyse 26. februar: Jeg delte ut et tre siders dokument om analyse, som dere finner i bachelorhylla i 2. etasje.

Asbjørn