Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Om å hente elektroniske tidsskriftartikler etc.

NB! For å få tilgang til elektroniske tidsskrifter, e-bøker osv. må du være koblet til UiOs nett. Er du på campus må du ha logget deg på en maskin her med ditt brukernavn og passord. Utenfor campus kan du bruke VPN. Les her om hvordan du installerer og bruker VPN.

For å finne elekroniske tidsskriftartikler:

På Universitetsbibliotekets hovedside, klikk først på fliken "Google Scholar" rett over søkefeltet, skriv så forfatter og artikkelnavn i søkefeltet og klikk "søk". Du kan også søke opp det aktuelle tidsskriftet ved å bruke fliken "E-tidsskrifter". NB: Klikk på fliken først, skriv så inn navnet på tidsskriftet.

For å finne e-bøker:

På Universitetsbibliotekets hovedside, klikk først på fliken "E-bøker" rett over søkefeltet, skriv så forfatter og boktittel i søkefeltet og klikk "søk".

Gå til Universitetsbibliotekets hovedside her

Pensum

Hele bøker:

Wall, Tim: Studying Popular Music Culture, 2012. Sage Publications. 2nd edition.

Følgende tekster finnes i eget kompendium:

Kompendiet fås kjøpt i kopiutsalget i underetasjen i Akademika.

Adorno, Theodor W.: "On Popular Music" i Frith, Simon og Goodwin, Andrew: On Record. Rock, Pop and the Written Word, 1990.

Biddle, Ian og Kirsten Gibson: "Introduction" i Ian Biddle og Kirsten Gibson (red.): Masculinity and Western Musical Practice, 2009. Ashgate. 1-12.

Cook, Nicholas: "What does musical analysis tell us?" i Nicholas Cook: A Guide to Musical Analysis, 1995. Oxford University Press. 215-233.

Dajani, Kari J. Kvernberg : "Seks ulike fortolkninger og fremførelser av Chopins etyde op. 25 nr. 9" i Romantiske klavervirtuosers fortolkningsideal og oppførelses- praksis. Utdatert eller fortsatt aktuell?, 2006. Hovedoppgave ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. s. 55-88.

Danielsen, Anne: "Estetiske perspektiver på populærmusikk" i Gripsrud, Jostein: Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Oslo: Norsk kulturåd.

Frith, Simon: "Ch. 5: Where do sounds come from?" og : "Ch. 10: Perfomance" i Performing Rites. On the Value of Popular Music, 1990. Oxford: Oxford University Press.

Hawkins, Stan: "Pop Subjectivities: Poise and Spectacle" i Stan Hawkins: The British Pop Dandy, 2009. Ashgate. 37-63.

Kramer, Lawrence: "Subjectivity" i Lawrence Kramer: Interpreting Music, 2011. University of California Press. 46-62.

Monson, Ingrid: "Ch. 2: Grooving and Feeling" i Saying Something. Jazz improvisation and Interaction, 1996. Chicago og London: The University of Chicago Press.

Rosen, Charles: "The coherence of the musical language" i Rosen, Charles: The Classical Style, 1972. New York: W. W. Norton. s. 57-98.

Ruud, Even: "Hvorfor musikk som terapi?" i Bjursell, Gunnar og Lotta Vahlne Westerhäll (red.): Kulturen och hälsan, 2008. Stockholm: Santérus förlag.

Ruud, Even: "Kap. 2: Musikkpsykologi" og : "Kap. 5: Musikkpedagogikk" i Even Ruud: Utvalgte emner fra systematisk musikkvitenskap,

Shuker, Roy: "”Message Understood?” Musical Texts" i Roy Shuker: Understanding Popular Music Culture, 2008. London: Routledge. 93-117.

Weber, William: "The History of Musical Canon" i Cook og Everist: Rethinking Music, 1999. Oxford University Press. s. 336-355.

Følgende tekster er elektronisk tilgjengelige:

Bent, Ian/Anthony Pople: "The place of analysis in the study of music", : "The nature of musical analysis" og : "The role of method in musical analysis" i Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/41862pg1#S41862.1.

Dibben, Nicola: "Representastion of femininity in popular music" i Popular Music (1999/25), s. 331.335. Tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig.

Dibben, Nicola: "Subjectivity and the Conctruction of Emotion in the Music of Björk" i Music Analysis, Vol. 25, Issue 1-2, 2006, s. 171-197. Tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig for studenter ved UiO.

Hawkins, Stan: "Feel the beat come down: house music as retoric" i Moore, Allan F. (red.): Analyzing Popular Music, 2003. Cambridge University Press. Finnes som e-bok.

Treitler, Leo: "What Kind of Story is History" i 19th-Century Music, Vol. 7, No. 3, Apr. 3, 1984. Tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig.

Tomlinson, Gary: "The Web of Culture" i 19th-Century Music, Vol. 7, No. 3, Apr. 3, 1984. Tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig.

Sutcliffe, W. Dean: "Grieg's fifth: The Linguistic Battleground of ‘Klokkeklang’" i Musical Quarterly, Vol. 80 nr. 1. Tidsskriftet er elektronisk tilgjengelig.

Walser, Robert: "Popular Music Analysis: ten apothegms and four instances" i Moore, Allan F. (red.): Analyzing Popular Music, 2003. Cambridge: Cambridge University Press. 16-38. Tilgjengelig som e-bok.

Publisert 17. okt. 2012 17:47 - Sist endret 23. feb. 2021 15:43