Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2004 - Høst 2005

Torsdag 17.11.05 mellom 1015-1200 har alle studenter på MUS2004/4004 anledning til en kort veiledningssamtale med Stan Hawkins eller Mats Johansson. Møt opp i tredjeetasjen utenfor kontorene der det er første-mann-til-mølla-prinsippet.

16. nov. 2005 11:48

Sekundærlitteratur uke 39:

A. Bennett 2000. Popular music and youth culture: Music, Identity and Place. London: Macmillian.

G. Heiling 2000. Spela snyggt och ha kul. Gemenskap, sammanhålling och musikalisk utveckling i en amatörorkester. Malmö: Musikhögskolan i Malmö.

B. Sundin 1997. En postmodern musikpedagogik? Ett bidrag till diskutionen om modernism och postmodernism. Malmö: Musikhøgskolan i Malmö.

Ø. Sørensen. 2001. Jakten på det norske. Perspektiver på utvikling av av en nasjonal identitet på 1800-tallet Oslo: Ad Notam.

11. okt. 2005 14:37

Info om seminargrupper (MUS 2004 og 4004):Seminarene blir holdt i Salen og Sem.1 20.10 og 27.10 mellom 0915-1400. Alle møter i salen kl. 0915 for orientering om romfordeling. Masterstudenter har seminarinnlegg 27.10. Bachelorstudenter med etternavn som begynner med bokstavene Ab t.o.m. R har seminarinnlegg 20.10. Bachelorstudenter med etternavn som begynner med bokstavene S t.o.m. Å/Aa har seminarinnlegg 27.10. Presentasjon (15 min. for MUS2004, 20 min for MUS4004) etterfølges av en kort tilbakemelding fra lærerne og organiseres etter bokstavsordning (A-Å). Alle studenter møter på begge seminardagene.

27. sep. 2005 18:18