6 - Kvantitativ videoanalyse

Denne forelesningen introduserer endel sentrale begreper og teknikker innen kvantitativ analyse, og legger grunnlaget for praktiske demonstrasjoner og tester av programvare. Mer informasjon på wiki'en. Varighet: 16:22.

Beklager (igjen) at det ble overstyring på lydnivået. Det er vanskelig å stille dette underveis med programvaren jeg bruker for opptak, men jeg skal passe på å få testet dette bedre fremover.

Tags: podcast, musikk, bevegelse, video, analyse By Alexander Refsum Jensenius
Published Aug. 11, 2010 11:19 AM - Last modified Aug. 11, 2010 11:29 AM