Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Alsvik, Ola (red.): Musikk, identitet og sted, 2005. Norsk lokalhistorisk institutt.

Herresthal, Harald: Med Spark i Gulvet og Kvinter i Bassen, Oslo 1993. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-21764-7. spesielt s. 30-37 og 98-108.

Asheim, Håkon: "Konserttradisjonen i hardingfelemusikken" i Årbok f. Norsk Folkemusikk, 1997. Norsk Folkemusikk og Danselag.

Bakgrunnslitteratur:

Aksdal, Bjørn og Sven Nyhus (red.): Fanitullen, 1993. Universitetsforlaget.

Bjørndal, Arne og Brynjulf Alver: Og fela ho lét, 1985.

Vollsnes, Arvid (red.): Norges Musikkhistorie, 1999-2001. Aschehoug.

Lundberg, Dan og Gunnar Ternhag: Musikketnologi, 2002. Gidlunds förlag. ISBN: 91 7844 358X.

Lundberg, Malm og Ronstrøm: Musikk, Media, Mångkultur, 2000.

Liliestam, Lars: "Om begreppen folkmusik, konstmusik och populärmusik" i Musiken år 2002, Kungliga Musikalska Akademien.

Ronström, Owe og Gunnar Ternhag: Texter om svensk folkmusik: från Haeffner til Lind, 1994. Kugl. Musikalska Akademien.

historiske enkeltstudier mm.:

Hernes, Asbjørn: Impuls og tradisjon i norsk musikkliv, 1952. Det norske vitenskaps-akademi.

Eliassen, Finn-Einar: "Instrumentister, dillettanter og omløpende spillemenn" i Alsvik, Ola (red.): Musikk, identitet og sted, 2005. Norsk Lokalhistorisk Institutt.

Sandmo, Erling: "Atskillelsen av folkemusikk og kunstmusikk på 1700-tallet" i Alsvik, Ola (red.): Musikk, identitet og sted, 2005. Norsk lokalhistorisk institutt.

Asheim, Håkon: Fra bruksmusikken til lydarspel – konserttradisjonen i hardingfelemusikken, 1995. hovedoppgave, UiO.

Myhren, Eilev Groven: Fons et Origo : arven fra europeisk renessanse i norsk folkemusikk og -dans : en studie i opprinnelsen til den norske springaren og polsen belyst ved renessansens tredelte danseformer, 2000. Hovedoppgave i Muiskkvitenskap, 162 s..

Musikerbiografier:

Herresthal, Harald: Ole Bull, 2006. Unipub. ISBN: 82-7477-255-5.

Bjørndal, Arne: Ola Mosafinn, 1922.

Berge, Rikard: Myllarguten; Håvard Gibøen, 1998. Fylkesmuseet for Telemark. ISBN: 82-90692-23-4, ib..

Ledang, Ola Kai: "Forskar, spelemann og komponist" i Fjalestad, Olaf (red.): Eivind Groven, heiderskrift til 70-års dagen, 1971.

Bleie, Jon: Haldor Meland, eit liv i tonar, 1976.

Storesund, Asbjørn: Høyrer du Tåran?: meisterspelemannen Torkjell Haugerud, 1995. Buenn kulturverkstad.

Buen, Knut: Som gofa spøla, 1983. Rupesekken forlag.

Lande, Vidar: "Norskamerikaneren - Byglandsspelemannen Eivind D. Aakhus" i Årbok f. Norsk Folkemusikk, 1992.

Lande, Vidar: "Noko om Spelemannen Hallvard S. Rysstad" i Årbok f. Norsk Folkemusikk, 1996.

Ternhag, Gunnar: Hjort Anders Olson, 1990. NBO, NMS, Ta 8685.

Braaten, Halvor: Lars Fykerud, 1979. Torleif Trykkerud. fins på folkemusikksamlingen.

Versto, Stein: "Det store spelet - spelemannen Eivind Mo" i Vaa, Johan (red.): Fjøllmanngjenta, 1994.

Instrumenter:

Aksdal, Bjørn: "Fra bondefele til nasjonalt symbol" i Alsvik, Ola: Musikk, identitet og sted, 2005. Norsk Lokalhistorisk Institut.

Storesund, Asbjørn: "Felemakeren Erik Johnsen Helland" i Norsk Folkemusikklags skrifter 12, 1999.

Storesund, Asbjørn: "Noen trekk ved utviklingen av Hardingfela i Telemark fram til 1870-åra" i Norsk Folkemusikklags skrifter 12, 1999.

Sæta, Olav: Hardingfele - fele: forskjellige instrumenter, forskjellig kultur?, 2006. Norsk Folkemusikklag. ISBN: 0800-03734.

Repertoar:

Huldt-Nyström, Hampus: "Polsdanser og hallinger fra gamle norske noteböker"" i Sumlen, 1978. Svenskt Visarkiv. ISBN: ISSN 0346-8119..

Aksdal, Bjørn: "Samlinger av eldre dansemusikk på noter - typer og kildeverdi" i Norsk Folkemusikklags skrifter nr. 5, 1990. Norsk Folkemusikklag. 9 sider.

Nyhus, Sven: Griegslåttene, 1993. Musikkhuset.

Ideologi, diskusjon, opplæring mm.:

Havåg, Eldar: For det er kunsten vi vil have": om nasjonalitet og kunst i oppskriver tradisjon og folkemusikkforsking, 1997. Noregs forskingsråd.

Hopkins, Pandora: The purpose of transcription, 1966. Ethnomusicology X (No.3):310-17.

Knudsen, Ragnhild: Forstyrrer notebildet musisieringen?, 1998. Norsk Folkemusikklags skrifter 11.

Krokeide, Kjersti: "Det nasjonale spelet": folkemusikk som element i norsk nasjonsbygging på 1800- og 1900-tallet, 1996. hovedoppgave UiB.

Kvifte, Tellef: Institusjonalisering av folkemusikkopplæring, 1991. Norsk Folkemusikklags skrifter 6.

Myhren, Magne: "Opplæring i hardingfelespel, serleg tilhøva i 50-åra" i Alver, Gjertsen (red.): Arne Bjørndals 100-års minne, 1985.

Stubseid, Gunnar: Frå spelemannslære til akademi, 1992.

Kvifte, Tellef: Hva forteller notene? - om noteoppskrifter av folkemusikk, 1985. Arne Bjørndals hundreårsminne, Bergen.

Moe, Ole Henrik: "En samtidskomponists møte med norsk folkemusikk" i Norsk Folkemusikklags skrifter 11, 1998.

Groven Myhren, Eilev: "Kulturperspektiver på nasjonal identitet" i Norsk Folkemusikklags skrifter Nr.17-2003, Norsk Folkemusikklag.

Luihn, Astri: "din ryggmarv visner hvis du ikke danser med din bestemor - om ulike folkemusikksyn i Danmark og Norge" i Norsk Folkemusikklags skrifter 1, 1984. Fulltekst.

Skjervøy, Audun: "folkemusikk - hardingfeleslåtter eller musikkaktivitet i ulike samfunnsgrupper" i Norsk Folkemusikklags skrifter 1, 1984. Fulltekst.

Versto, Stein og Arne Vinje: "Folkemusikken, Musikk for Folket?" i Kaasa, Hallvor (red.): Spel og Dans, 1988.

Publisert 7. feb. 2007 16:17 - Sist endret 13. feb. 2007 15:42