Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. november

Eksamensordning

Innlevering av video.

Innleveringsfrist: 28. november kl. 13:15

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. jul. 2020 18:06