Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 14. jan. 2005 01:00

Foreløpige datoer for besøk i studio er 9. mars og 20. april. Hold av disse dagene (ca. 10 til 17).

Publisert 14. jan. 2005 01:00

Første undervisningstime onsdag 19. januar kl. 11.15 i Sem. 1. Studenter som ikke har fått meldt seg opp til emnet, men som ønsker dette bes ta kontakt med faglærer - Hans T. Zeiner-Henriksen - eller møte opp til denne første timen.