Dette emnet er nedlagt

Første undervisningstime onsdag 19. januar …

Første undervisningstime onsdag 19. januar kl. 11.15 i Sem. 1. Studenter som ikke har fått meldt seg opp til emnet, men som ønsker dette bes ta kontakt med faglærer - Hans T. Zeiner-Henriksen - eller møte opp til denne første timen.

Publisert 14. jan. 2005 01:00 - Sist endret 7. mars 2005 18:30