Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2250 - Vår 2008

NB! Muntlig eksamen er onsdag 11. juni kl. 14.00 - 16.00 på Sem. 1

3. juni 2008 14:37

Skriftlig eksamen i hørelære finner sted torsdag 5. juni kl. 12.00 - 15.30 i Salen. Alle bes møte senest kl. 11.45.

Muntlig eksamen finner sted onsdag 11. juni kl. 14.00 - 16.00 på Sem. 2

21. mai 2008 15:22

Undervisningsstart utsettes til uke 4. Følg med for mulig justering av dag og klokkeslett.

15. jan. 2008 01:12