Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Tid: 11. desember kl. 09:00.

Merknad: Muntlig eksamen arrangeres i uke 50: tirsdag 11. desember 2018.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 03:08