Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2300 - Vår 2008

Musikkformidling - momenter i skriftlig oppgave/eksamen (min. 5 sider):

Alle leverer egen besvarelse. Gjør spesielt rede for din egen rolle i prosjekt - hvilke musikalske eller administrative oppgaver du har vært involvert i.

Gjør rede for formidlingsideen og gi en begrunnelse for denne

Grunngi valg av publikumsgruppe og spillested

Skriv litt om innstuderingsprossesen og hvordan dere har tilrettelagt/tenkt/arrangert/innstudert/produsert musikken for at den skal nå fram til mottaker.

Gi en kort evaluering av hvordan det hele fungerte fram til og med konsert/produksjon/formilding

Det er viktig å trekke inn litteratur og andre kilder, f.eks. forelesninger/CD-R når dere skriver. Bruk vanlig henvisningsteknikk.,

Teoretiske momenter dere bør skrive om er f.eks.:

Identitet, kultur, konsertformer, lyttevaner, publikum og smak, presentasjonsformer, kommentarteknikk, scenografi, dramaturgi m.m. Husk å bruke teoretisk pensum i oppgaven....

26. feb. 2008 14:39

Endring av forelesningsfri uke! Det blir ingen forelesning 19.februar. Geir Lysne foreleser i stedet 26. februar. ER

7. feb. 2008 13:07