Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Ruud, Even 1997. Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget, 224 sider

Ruud, Even 2005. Lydlandskap. Om bruk og misbruk av musikk. Bergen: Fagbokforlaget 221 sider.

Div. ca. 200 sider om musikkproduksjon og konsertforberedelse, forslag til lesning:

Nesheim, Elef,1994: Med publikum som mål. Norsk Musikforlag, 118 s.

Irving, Bergendal m.fl. 1977 Musiken -artisten - publiken, Stockholm, Svenska Rikskonserter, s. 7-35, 60-76.

Publisert 22. okt. 2007 17:49 - Sist endret 15. jan. 2008 17:14