Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2310 - Høst 2006

Siden undertegnedes planlagte forelesning 29.11. om autentisitet, performativitet og mediert iscenesettelse - med utgangspunkt i dette essayet - er tatt ut til fordel for seminar med presentasjon av semesteroppgaver, inviteres dere til å delta på tilsvarende forelesning på emnet MUS1500 i Salen, fredag 03.11. kl.9:15-11:00. PD

19. okt. 2006 00:10

NB! Rombytte 25.10. Pga seminaret med Malcolm Bilson flytter MUS2310 til Seminarrom 233 i Helga Engs hus denne gangen.

19. okt. 2006 00:07

Justering av semesterplanen/seminarinnlegg. Det har meldt seg svært mange opp med semesteroppgaver. Det er gledelig, men det medfører at vi må benytte all tilgjengelig tid framover til obligatoriske seminarinnlegg, dvs. 5-10 min. presentasjon av tema for semesteroppgaven. Vi setter inn 18. oktober på planen igjen, og alle (forhåpentlig) som har meldt seg opp, har fått tildelt tid for seminarinnlegg (se detaljert undervisningsplan). Det kan byttes innbyrdes, gi i tilfelle beskjed til emneansvarlig. NB! Innleveringsfristen for semesteroppgaven er utsatt til 4. desember. Merk at dette medfører at den overlapper tidspunkt for hjemmeeksamen i MUS1500 for dem som også tar dette emnet.

12. okt. 2006 15:00