Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2340 - Vår 2004

Jon-Roar reiser til Sør-Afrika 12. februar og er tilbake på IMT 1. mars. All oppsatt undervisning vil gå som normalt.

12. feb. 2004 01:00