Dette emnet er nedlagt

MUS2403 – Norsk operalivs historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene inngår i teamet som skal skrive Norges operahistorie. Studentene får innføring i hvordan drive musikklivshistorie, i gruppebasert feltarbeid, kildearbeid etc og skal velge på selvstendig grunnlag å gjennomføre et innsamlingsprosjekt / intervjuer / kildegjennomgang. En annen konsentrert del dreier seg om operaens estetikk og genreproblem og analyse av norske musikkdramatiske verker.

Hva lærer du?

Faglig fordypning i det valgte emnet; evne til å drive kritisk feltarbeid, problematisering; øvelse i skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon. Legge grunnlag for ytterligere fordypning i andre avdeling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesning/seminar 3/4 t/u gjennom hele semesteret. Feltarbeid foregår i perioder.

Eksamen

Muntlig prøve: Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes (bestått/ikke bestått). En skriftlig emneoppgave (10 sider) skal leveres i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven skal karakterbedømmes. Emneoppgave eller seminarinnlegg skal ha forbindelse med valgt feltarbeid

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet utgår i sin nåværende form og blir erstattet av nye tilbud.

Eksamen

Emnet utgår i sin nåværende form og blir erstattet av nye tilbud.

Undervisningsspråk

Norsk