Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 1. apr. 2005 02:00

FLYTTING AV TIME

Nå er en av kollisjonene inntruffet.

Vi må ha et lærermøte, og det vil si at vårt neste møte blir tirsdag kl 1115

mvh - arvid.

Publisert 24. jan. 2005 01:00

NB NB

De fleste av timene vil nå bli holdt på mandager kl. 1315-15 på Sem2, IKKE på tirsdagene.

Men tirsdagestimene holdes som reservetid de dagene jeg skal på lærermøter el.l. på mandag.

Jeg legger inn beskjed her når det må skje endringer.

-arvid.

Publisert 17. jan. 2005 01:00

Oversikten over kurset er så tungvint å legge inn på programsidene at jeg heller deler den ut på første time og legger den opp på mine egne hejemmesider.

Oversikten finner du her

-arvid.

Publisert 24. nov. 2004 01:00

Her er foreløpig lagt opp noen få informasjoner om MUS2403/MUS4403.

Pensum etc. vil bli supplert.

  • arvid.