Dette emnet er nedlagt

NB NB De fleste av …

NB NB

De fleste av timene vil nå bli holdt på mandager kl. 1315-15 på Sem2, IKKE på tirsdagene.

Men tirsdagestimene holdes som reservetid de dagene jeg skal på lærermøter el.l. på mandag.

Jeg legger inn beskjed her når det må skje endringer.

-arvid.

Publisert 24. jan. 2005 01:00 - Sist endret 1. apr. 2005 12:37