Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2403 - Vår 2005

FLYTTING AV TIME

Nå er en av kollisjonene inntruffet.

Vi må ha et lærermøte, og det vil si at vårt neste møte blir tirsdag kl 1115

mvh - arvid.

1. apr. 2005 02:00

NB NB

De fleste av timene vil nå bli holdt på mandager kl. 1315-15 på Sem2, IKKE på tirsdagene.

Men tirsdagestimene holdes som reservetid de dagene jeg skal på lærermøter el.l. på mandag.

Jeg legger inn beskjed her når det må skje endringer.

-arvid.

24. jan. 2005 01:00

Oversikten over kurset er så tungvint å legge inn på programsidene at jeg heller deler den ut på første time og legger den opp på mine egne hejemmesider.

Oversikten finner du her

-arvid.

17. jan. 2005 01:00