Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Forelesningene deles mellom Erlend Hovland og meg. Pensum avtales individuelt med hver student ut fra prosjektplan etc.

Men det finnes et innledende fellespensum som inkluderer generell operahistorie og norsk operahistorie samt historiografisk teori. Dette omfatter bl.a. Joseph Kerman: Opera as Drama, Norges musikkhistorie bd. 1-5 i utdrag, Knut Kjeldstadli: Historien er ikke hva den en gang var, Bjarne Hodne &al: Muntlige kilder., samt en del artikler.

Fellesmaterialets artikler finnes i kopier på mitt kontor.

Kom innom.

-arvid.

Publisert 7. mars 2005 18:40 - Sist endret 13. des. 2012 16:12