VIKTIG beskjed som angår seminargruppene på 13. april og 20. april: Gruppene byttes, dvs. at Øyvins gruppe skal møtes 20. april, og bytter med Erlings gruppe, som får 13. april som ny dato. Last ned revidert plan her: MUS2500 Seminargrupper

Mar. 27, 2012 2:32 PM

OBS! Seminaret med Øyvin er endret. Gruppen er delt opp på to datoer, 13. april og 27. april. Sjekk oppdatert plan.

Mar. 21, 2012 10:34 AM