Beskjeder

Published Mar. 27, 2012 2:32 PM

VIKTIG beskjed som angår seminargruppene på 13. april og 20. april: Gruppene byttes, dvs. at Øyvins gruppe skal møtes 20. april, og bytter med Erlings gruppe, som får 13. april som ny dato. Last ned revidert plan her: MUS2500 Seminargrupper

Published Mar. 21, 2012 10:34 AM

OBS! Seminaret med Øyvin er endret. Gruppen er delt opp på to datoer, 13. april og 27. april. Sjekk oppdatert plan.

Published Mar. 17, 2012 3:04 PM

Fredag, 23. mars vil det være en forelesning til med Erling. Fredag 30. mars starter Arnulf med første seminargruppe. Flere datoer: 13. april (sem. med Øyvin) og 20. april (sem. med Erling). Oversikt over gruppeinndeling og tildelt veileder legges ut i fronter.

Published Mar. 13, 2012 12:07 AM

Gustav Mahlers 5. symfoni står på programmet når Eivind Aadland står i spissen for Musikkhøgskolens symfoniorkester fredag 16. mars kl 19.30 og lørdag 17. mars kl 15.00. Lindemansalens scene fylles til bristepunktet, og det er en sjeldenhet at Musikkhøgskolen setter opp et så stort orkesterverk.

Les mer på http://www.nmh.no/Nyheter/2012/3/musikkhogskolenssymfoniorkestermedmusikkensmount_everest

Published Mar. 7, 2012 1:57 PM

Sjekk fronter! Der ligger det nærmere informasjon om semesteroppgaven, samt forslag om mulige temaer.

Published Mar. 6, 2012 3:04 PM

Forelesning kommende fredag, 9. mars, vil finne sted etter planen, dvs. om Mahlers 8. symfoni med Arnulf. Erlings forelesning utsettes til 23. mars. Innleveringsfrist av tema for semesteroppgave utsettes med en uke. Likevel fint hvis alle sender inn forslag på fronter ganske snart.

Published Mar. 1, 2012 12:47 PM

Forelesningen med Erling i morgen, fredag 2. mars må dessverre avlyses pga sykdom. Forelesningen utsettes til neste uke.

Published Feb. 15, 2012 9:48 PM

Forelesningen med Erling på fredag 17. feb må dessverre avlyses pga. sykdom.

Published Feb. 10, 2012 12:30 PM

Ang. obligatoriske seminarinnlegg: Frist for innsendelse av tema/arbeidstittel er 9. mars (innlevering på fronter).

Published Feb. 2, 2012 5:19 PM

Til forelesningen 10. februar med Erling Guldbrandsen: Ta med partituret til 2. symfoni, gjerne hele symfonien, men uansett i det minste 5. sats.

Published Jan. 21, 2012 2:31 PM

Oppdaterte pensumlister til de enkelte forelesnigene ligger nå i pensumoversikten. De fleste tidskriftsartikler er tilgjengelig via bl.a. JSTOR. Ved behov deles ut kopier i forelesningene. Spørsmål ang. pensum rettes til Arnulf. E-mail: a.c.mattes@imv.uio.no.

Published Dec. 9, 2011 7:35 PM

Kort beskrivelse av emnet:

Etter at Gustav Mahlers (1860-1911) musikk fikk sitt store gjennombrudd på 1960-tallet, har den ikke bare blitt en av de store favorittene på repertoaret til orkestrene over hele verden. Mahler-boomen tok av med Viscontis film Døden i Venedig, som gjorde Mahlers Adagietto fra hans 5. Symfoni kjent for et stort publikum også utenfor konsertsalene.

Kurset tar utgangspunkt i aktuelle forskningsspørsmål: Etter hvilke prinsipper er Mahlers symfonier bygd opp; og hva kjennetegner Mahlers komposisjonsstil? Er hans symfonier å forstå som videreutvikling, kritikk eller brudd med den romantiske symfoniske tradisjonen? Hvordan ble hans symfonier oppfattet av andre komponister, publikum og kritikere, på hans tid og i ettertiden? Og hvordan har de tallrike innspillingene av Mahlers symfonier gjennom mange tiår bidratt til å endre vår forståelse av Mahlers verk?

I dette kurset skal dere bli godt k...