VIKTIG beskjed som angår seminargruppene …

VIKTIG beskjed som angår seminargruppene på 13. april og 20. april: Gruppene byttes, dvs. at Øyvins gruppe skal møtes 20. april, og bytter med Erlings gruppe, som får 13. april som ny dato. Last ned revidert plan her: MUS2500 Seminargrupper

Published Mar. 27, 2012 2:32 PM - Last modified Mar. 27, 2012 3:56 PM