Pensum/læringskrav

Pensum inneholder hovedsaklig utvalgte tekster fra antologiene og artiklene satt opp som kjernepensum. De fleste artiklene er tilgjengelig via frie e-journals eller JSTOR. Noen tekster kan event. kopieres opp og deles ut i forelesningene.

Detaljert oversikt over pensum til de enkelte forelesningene:

Kjernepensum

Adorno, Theodor W. : Mahler. A Musical Physiognomy (transl. E. Jephcott), 1992. Chicago.

Barham, Jeremy (ed.): Perspectives on Gustav Mahler, 2005. Aldershot.

Cooke, Deryck: Gustav Mahler. An Introduction to his Music., 1980. London.

Guldbrandsen, Erling E.: "Modernist Composer and Mahler Conductor. Changing Conceptions of Performativity in Pierre Boulez." i Hawkins, Stan (ed.): Studia Musicologica Norvegica (32), 2006. Universitetsforlaget. http://www.idunn.no/ts/smn/2006/32/modernist_composer_and_mahlerconductor_changing_conceptions_of_performativi.

Guldbrandsen, Erling E. : "Innspillinger av Mahlers 2. symfoni gjennom 85 år: Del I" i Stigar, Petter (ed.): Studia Musicologica Norvegica (36), 2010. Universitetsforlaget. http://www.idunn.no/ts/smn/2010/01/art08.

Kennedy, Michael: Mahler. The Master Musicians., 1990. London.

Mitchell, Donald & Andrew Nicholson (eds.): The Mahler Companion, 1999. Oxford.

Partiturer

Partiturer kan lastes ned gratis her: imslp.org/Mahler

Published Dec. 9, 2011 7:32 PM - Last modified Jan. 27, 2012 3:34 PM