Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av sentrale tekster og retninger innen jazzforskningen. Hovedvekten vil ligge på nyere tekster. Jazzforskningens forhold til klassisk musikkvitenskap og "popular musicology" vil være en sentral problemstilling.

Våren 2007 vil kurset ha felles undervisning med MUS2601 Populærmusikkanalyse. Dette har bakgrunn både i tilgjengelige lærerressurser og i at fagene inneholder beslektede problemstillinger. Pensum vil inneholde en kjerne som er felles for populærmusikk- og jazzinnretningen, og en del med tilleggslitteratur som kan være rettet mot jazz eller populærmusikk, alt etter hvilken kode man er oppmeldt til.

Hva lærer du?

Refleksjon rundt kritisk innsikt i jazz som et akademisk fag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt) og MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt).

Undervisning

Kurset går over hele semesteret og er felles for bachelor- og masterstudenter. Det vil bli gitt 10 dobbelttimer undervisning hvorav 8 timer med obligatorisk presentasjon av seminarinnlegg. Et seminarinnleg skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.
Sentrale temaer er:

  • Jazz som en afrikansk-amerikansk uttrykksform
  • Jazzforskning og -analyse
  • Jazz og legitimeringsprosesser
  • Jazzhistorie
  • Den norske jazzens oppvåkning

Eksamen

Semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk