Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2602 - Vår 2009

Minner om gjesteforelesning med Steven Feld fredag 27.03. Med utgangspunkt i sitt feltarbeid i Accra, Ghana vil Feld snakke om globaliseringsprosesser i jazz.

ODD

23. mars 2009 11:59

Fredag 17. april er frist for innlevering av godkjent tittel og problemstilling med litteraturliste for semesteroppgaven på ekspedisjonskontoret IMV/ZEB-bygget 2. et

29. jan. 2009 12:22