Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2610 - Høst 2007

Eksamensrelevante arbeidsoppgaver:

1. Hvilke representasjoner og iscenesettelser av kjønn kan du finne i hiphop? Diskuter disse i forhold til sosial klasse, etnisitet og seksualitet.

2. Drøft hvordan begrepet autensitet kan sies å relatere seg til hiphop.

3. Drøft Joseph G. Schloss' påstand om at hiphop-produsenter og deejayer har utviklet en egen samplebasert estetikk, som bygger på bestemte sosiokulturelle verdier og en særlig historisk bevissthet.

4. På hvilke måter kan hiphop hevdes å være lokal og global samtidig?

5. Gi en kritisk vurdering av Adam Krims' analyse av Ice Cubes "The Nigga Ya Love To Hate", særlig hans påstand om at denne representerer en form for "revolusjonær" identitet.

4. des. 2007 21:16