Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2660 - Høst 2005

Felles kjernepensum for MUS2660/MUS2661/MUS4660 H05: 1905-2005: 100 år med norsk musikk: modernitet og nasjonalitet (05.09.05)     Studentene kan i samråd med faglærerne velge pensumlitteratur både fra denne fellespensumlisten, fra listen med supplerende lesning og fra kilder som de finner frem til selv. Dette kjernepensumet utgjør tilsammen ca. 450 s. og skal suppleres av studentene selv (MUS2660 skal ha tils. ca. 600 s., MUS2661 800 s. og MUS4660 1000 s.).

  • Holen, A., Kleiberg, S., Vollsnes, A. (red.): Norges musikkhistorie, bind 4, f.eks. s. 9-145 & 329-345. Oslo: Aschehoug, 2000 (154 s.). 
  • Aksnes, H., Nesheim, E., Pedersen, M. E., Vollsnes, A. (red.): Norges musikkhistorie, bind 5, s. 103-133, 185, 205-221 & 295-329. Oslo: Aschehoug, 2001 (84 s.)
  • Vollsnes, Arvid O.: Komponisten Ludvig Irgens-Jensen. Oslo: Aschehoug, 2000. s. 193-267 (Heimferd)
  • Aksnes, Hallgjerd:...
27. sep. 2005 19:15

Materiale til neste time

Jeg har kopiert opp de notene av Grieg som er relevante.

De ligger til avhenting på disken på ekspedisjonskontoret.

Opptak av verkene er lagt ut og kan nås via SAMBA på serveren Nordheim, akkurat som for mus1420, men mappen heter nå mus2660_05.

--arvid

25. aug. 2005 15:47

Neste time 29.8

Jeg glemte å si at dere til timene neste uke burde ha lest "Edvard Grieg" i bd. 3 av Norges musikkhistorie og det første kapittel av bind 4 "Musikklivet i en europeisk utkant".

--arvid.

22. aug. 2005 15:24