Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS2660 - Høst 2006

Øivin Dybsand er hjemme med sykt barn i dag. Norsk musikkhistorie utgår. Studentene oppfordres til å sjekke e-posten sin.

29. nov. 2006 10:38

Musikkeksempler med musikk av Johan Halvorsen er nå lagt ut på serveren smb://nordheim.uio.no/arkiv (i bacelor-mappa, videre inni mappa MUS2660-61og4660). De er også brent på 4 CD-er som ligger på lytterommet og ikke skal tas ut av ZEB-bygningen. Se ellers beskjed på emnesida på nettet (adresse under).

Øyvin

7. sep. 2006 18:07