Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 30. april kl. 13:00

Innleveringsfrist: 4. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 01:28