Beskjeder

Publisert 27. apr. 2020 16:44

Kjære studenter

Under modulen «Ekstraforelesning 27. april» i Canvas har jeg lagt inn dokumentet «Oppsummering» med hovedpunkter fra Zoom-forelesningen tidligere i dag.

Asbjørn

Publisert 24. apr. 2020 14:07

Kjære Rachmaninov-studenter

Mandag 27. april 9.15–11 blir det en ekstraforelesning på Zoom. Dere får tilsendt møte-ID på forhånd. Plan:

1. Jeg svarer på spørsmål om de fire siste forelesningene (16., 23. og 30. mars, 20. april), som ligger i Canvas.

2. Jeg går gjennom pensumlisten (særlig relevant for MUS2667).

3. Om eksamen.

4. Samtale om det vi har lyst til.

Hilsen Asbjørn

Publisert 30. mars 2020 13:01

Utleggingen av dagens forelesning blir litt forsinket, den kommer i morgen.

Asbjørn

Publisert 30. mars 2020 09:03

Øvingsoppgaven sendes til meg som vedlegg til mail. Jeg vil gjerne ha dokumentet som PDF-fil. E-postadresse: a.o.eriksen@imv.uio.no

Har dere faglige spørsmål om emnet? Torsdag 2. april er jeg tilgjengelig på telefon kl. 8–12 og 13–16: 97614811.

Asbjørn

Publisert 13. mars 2020 15:14

Kjære Rachmaninov-studenter!

De neste ukene, kanskje hele resten av semesteret, blir det fjernundervisning.

Forelesninger: Den dagen forelesningen er oppsatt, legger jeg ut materiale i Canvas i en modul med overskrift Forelesning + dato. Der finner dere forelesningsmanus, støtteark, noter og lydopptak.

Seminarer: Bachelorstudentene skal sende meg en skriftlig versjon av seminarinnlegget senest den datoen dere har satt dere opp med innlegg. Teksten trenger ikke å være språklig perfekt. Drøftingen av masterstudentenes forslag til semesteroppgaver gjøres med meg pr mail eller i en telefonsamtale. Heidi, Kristine og Teresa har frist 26. mars, Camilla, Vilde og Sander 16. april.

Med det samme minner jeg om øvingsoppgaven, som fortsatt skal leveres senest tirsdag 31. mars.

Har dere spørsmål, så nøl ikke med å kontakte meg på mail.

Asbjørn

Publisert 8. mars 2020 10:00

Jeg håper at alle har anledning til å komme på «konsertforelesningen» på mandag, hvor pianisten Christian Sommerfelt spiller fra Rachmaninovs Études-tableaux, op. 39, og jeg snakker om disse stykkene. Vi starter i Salen kl. 9.00. Merk klokkeslettet!

Asbjørn

Publisert 27. feb. 2020 10:28

På forelesningen 2. mars fortsetter vi med 3. klaverkonsert. Ta med notene til 1. sats, som jeg delte ut sist.

Husk obligatorisk seminar torsdag 5. mars (9.15–11). Bare én student har satt seg opp med innlegg den dagen. Jeg foreslår at vi bruker resten av tida på å studere de to preludiene på pensumlisten litt nærmere (g-moll, op. 23 nr. 5 og G-dur, op. 32 nr. 5). Ta med notene, som jeg delte ut 3. februar.

Asbjørn

Publisert 20. feb. 2020 08:30

På de to neste forelesningene skal vi ta for oss Rachmaninovs 3. klaverkonsert. Det er fint om både bachelor- og masterstudenter kan lese gjennom Richard Taruskins korte artikkel «Written for elephants» (Taruskin 2016b) før forelesningen førstkommende mandag. Den ligger i modulen «MUS2667, pensumlitteratur» i Canvas. Bachelorstudentene kan gjerne også lese gjennom min analyse av første sats i Eriksen 1995–2017 («Rachmaninovs 3. klaverkonsert (1909) – noen analytiske kommentarer»).

Asbjørn

Publisert 31. jan. 2020 09:45

På mandag skal vi bl.a. snakke om de rachmaninovske «fingeravtrykk». Les gjerne gjennom kap. 12 (s. 411–429) i Eriksen 2008 på forhånd.

Asbjørn

 

 

Publisert 27. jan. 2020 13:34

Jeg minner om at det er obligatorisk frammøte på seminarene. Alle som planlegger å ta eksamen i emnet, bør møte på det første seminaret, hvor jeg deler ut den skriftlige øvingsoppgaven og emner til den muntlige presentasjonen (seminarinnlegget).

Deretter blir det et lynkurs i musikkfaglig terminologi, med vekt på begreper for å beskrive musikalsk form.

Asbjørn

Publisert 15. jan. 2020 10:06

Kjære studenter

All pensumlitteratur skal nå være tilgjengelig i Canvas, i mappen «Modular». Før forelesningen 20. januar kan dere med fordel lese følgende utdrag fra Eriksen 2008: Ss. 13–23 (Livsløp), 28–30 (Rachmaninovs omtale av ciss-mollpreludiet) og 31–43 (fra kap. 1.3.). Det er praktisk hvis dere tar med støttearkene som jeg delte ut på første forelesning.

Asbjørn