Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 4. mai kl. 13:00

Innleveringsfrist: 7. mai kl. 13:15

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 09:09