Pensum/læringskrav

 

MUS2667 MUSIKKHISTORISKE TEMAER 3 (10sp)

Vårsemesteret 2020: Sergej Rachmaninov (1873–1943)

1. Litteratur

Tekstene blir lagt inn i Canvas før semesterstart.

Dickensheets, Janice 2012: «The topical vocabulary of the nineteenth century», i Journal of Musicological Research, vol. 31 no. 2–3 (2012), s. 97–137.

Eriksen, Asbjørn Ø. 1995–2017: «Analytiske kommentarer til et knippe Rachmaninov-satser» (32 sider). Oslo (upublisert).

Eriksen, Asbjørn Ø. 2005: «Narrativity in Rakhmaninov: An interpretation of the second movement of Symphony No. 3», i Studia Musicologica Norvegica 31 (2005), s. 26–45.

Eriksen, Asbjørn Ø. 2008: Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet. Innledning og kap. 1–4 (s. 3–170), kap. 8–9 (s. 305–362), kap. 12 (s. 411–429), kap. 15 (s. 499–538). Dr.philos.-avhandling ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008.

Fisk, Charles 2008: «Nineteenth-century music? The case of Rachmaninov», i 19th Century Music, vol. 31, no. 3 (2008), s. 245–265.

Franklin, Peter 2000: «Modernism, deception and musical others: Los Angeles cirka 1940», i Georgina Born og David Hesmondhalgh (red.): Western music and its others (Berkeley: University of California press), s. 143–162.

Johnston, Blair 2014: «Modal idioms and their rhetorical associations in Rachmaninoff’s works», i Music Theory Online, vol. 20, no. 4 (2014). 26 sider + noteeksempler.

Kandinskij, Aleksej 1991: «Rachmaninovs Nattgudstjeneste og russisk kunst rundt århundreskiftet», i Sovetskaja Muzyka nr. 5 og 7, 1991. Oversatt fra russisk av Asbjørn Ø. Eriksen (29 sider, upublisert).

Martyn, Barrie 1990: Rachmaninoff – composer, pianist, conductor (Hants, England: Scolar Pres), kap. 1–2 (s. 3–34) og kap. 9–11 (s. 362–415).

Skaftymova, L. 1983: «Rachmaninovs romanser op. 38 (om stilen)», i M. K. Michajlov (red.): Stilevye osobennosti russkoj muzyki XIX–XX vekov [Stilistiske særegenheter i russisk musikk fra det 19. og 20. århundre], s. 84–96. Leningrad: Leningrad statlige konservatorium. Oversatt fra russisk av Asbjørn Ø. Eriksen (12 sider, upublisert). 

Taruskin, Richard 2016a: «Not modern and loving it», i Russian music at home and abroad (Oakland: University of California Press), s. 120–133.

Taruskin, Richard 2016b: «Written for elephants: Notes on Rach 3», i Russian music at home and abroad (Oakland: University of California Press), s. 134–139.

2. Rachmaninov-verker til nærstudium.

Notene finnes i databasen http:/imslp.org/  Mye materiale vil også bli utdelt på forelesningene.

Orkestermusikk:

Symfoni nr. 1 i d-moll, op. 13 (1895), 1. sats

Klaverkonsert nr. 3 i d-moll, op. 30 (1909), 1. og 2. sats (i arr. for to pianoer)

Symfoni nr. 3 i a-moll, op. 44 (1935–1936), 2. sats

Pianomusikk:

Preludium i ciss-moll, op. 3 nr. 2 (1892)

Fantasi (suite nr. 1) for to pianoer, op. 5 (1893), 3. sats

Preludium i g-moll, op. 23 nr. 5 (1901)

Preludium i G-dur, op. 32 nr. 5 (1910)

«Étude-tableau» i a-moll, op. 39 nr. 6 (1911, rev. 1916)

«Étude-tableau» i d-moll, op. 39 nr. 8 (1917)

«Transkripsjon» av Fritz Kreislers «Liebesfreud» (1925)

Sanger:

«Det er vakkert her...», op. 21 nr. 7 (1902)

«Arion», op. 34 nr. 5 (1912)

«A-u!», op. 38 nr. 6 (1916)

Kirkemusikk:

«Jomfru Maria» (nr. 6) og «Oppstandelseshymne» (nr. 9) fra Nattgudstjeneste [Vigilie] for blandet kor a cappella, op. 37 (1915)

versjon 4/12-19

Publisert 2. des. 2019 11:12 - Sist endret 4. des. 2019 17:56