Semesterside for MUS2801 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

KLANGEN versjon 2016 er lagt ut på:
http://tor.halmrast.no/
Se også div. beskjeder og KJØREPLAN for høsten (meget foreløpig)
på Fronter. All videre info kommer kun på FRONTER.
Med klangfull hilsen! TOR

21. aug. 2016 15:43

RENS ØRENE til Lydlære1

Rens ørene før onsdag 24 aug. kl 15:15! 
Vi bruker mest mitt kompendium KLANGEN, 
versjon 2014  ligger på www.tor.halmrast.no,
versjon 2016 blir lagt ut der 20.august
Les innholdsfortegnelsen!.
Kjøp Rossing, Moore & Wheeler: "The Science of Sound" 3rd edition,
forlag: Addison Wesley. De pleier å ha noen på Akademia, eller fort deg å bestill på nettet.
Ellers kan dere gjerne laste ned gratisprogrammene
Pure Data (Pd) og Sonic Visualiser.
Videre kommunikasjon blir via Fronter.

Vi sees og HØRES! Tor Halmrast. 95191675, torhalm@online.no

10. aug. 2016 17:16