Websider fra semesteroppgavene

Websidene fra semesteroppgavene deres er nå lagt ut her:

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2830/h13/semesteroppgaver/

Noen av websidene har blitt redigert litt for å få dem til å passe inn på uio-siden (justering av stilark, størrelse på bilder, osv). Sjekk gjerne din egen innlevering og meld ifra om eventuelle formateringsfeil.

Publisert 23. des. 2013 22:00 - Sist endret 23. des. 2013 22:04