Semesteroppgave

Her er litt informasjon om semesteroppgaven i MUS2830 Interaktiv Musikk. 

Tema

Semesteroppgaven omfatter selvstendig arbeid med et emne som velges i samråd med faglærer. Oppgaven kan fokusere på for eksempel:

 • Utvikling av et instrument (akustisk, analog-elektronisk, digital-elektronisk) eller kontroller for sanntidslydbehandling
 • Utforsking av mapping-problematikk (ulike koblinger mellom handling og lyd)
 • Spilling/komposisjon med ett eller flere instrumenter, men hvor fokus ligger på eksperimentering med interaktivitet
 • Kombinasjoner av alt over
 • ...

Krav

 • Det forventes at oppgaven bygger på temaer som er behandlet i løpet av emnet. Det er selvfølgelig også anledning til å inkludere elementer som ikke har vært presentert på emnet.
 • Det er ikke noe krav om å inkludere programmering, men det er anbefalt. Studenten står fritt til å velge lydprogrammeringsspråk som skal brukes i oppgaven (PD, Max, SuperCollider, Chuck, etc.).
 • All programmering skal være veldokumentert. Det forventes gjennomgående fyldige kommentarer som viser forståelse for de programmeringsvalg som er gjort.
 • Som for teoretiske oppgaver, er det viktig å være påpasselig med å angi referanser (til bøker, nettsider, osv.) når man bygger på andres kunnskap og arbeid. 

Hva bedømmes? 

 1. "Produktet" som er laget. Dette vil typisk være et instrument og/eller komposisjon/produksjon. Det er også mulig å levere en rent teoretisk oppgave, f.eks. med analyse og skisser av et interaktivt system, men det anbefales å legge inn en interaktiv komponent. 
 2. Dokumentasjonen av "produktet", i form av en nettside med beskrivelse av problemstillinger, det du har gjort og en vurdering av resultatet. Legg gjerne også med bilder, lyd og video. Hvis du ikke har erfaring med å lage nettsider fra før, er det mulig å lage et vanlig dokument i MSWord eller OpenOffice og lagre det som en nettside (HTML-dokument). Obs: nettsiden vil legges åpent på emnesiden etter innlevering. 

Innlevering

 • Nettsiden og alle medfølgende filer (bilder, lyd, video, patches, etc.) leveres som én stor zip-fil i Fronter
 • Oppgaven presenteres i en fremføring (ikke eksamen) umiddelbart etter innlevering. 

Vurdering

Besvarelsen vurderes ut fra følgende kriterier:

 • "Produktet" fungerer.
 • Det er valgt effektive og/eller kreative løsninger på de forskjellige elementene.
 • Arbeidet er gjennomgående veldokumentert, med gode beskrivelser av fremgangsmåter.
 • Løsningene er originale og/eller nyskapende.
 • Rapportens innhold og presentasjon er presis og fyldig.
Publisert 4. sep. 2013 19:47