Semesteroppgave

Her er litt informasjon om semesteroppgaven i MUS2830 Interaktiv Musikk. 

Tema

Semesteroppgaven omfatter selvstendig arbeid med et emne som velges i samråd med faglærer. Oppgaven kan fokusere på for eksempel:

 • Utvikling av et instrument (akustisk, analog-elektronisk, digital-elektronisk) eller kontroller for sanntidslydbehandling
 • Utforsking av mapping-problematikk (ulike koblinger mellom handling og lyd)
 • Spilling/komposisjon med ett eller flere instrumenter, men hvor fokus ligger på eksperimentering med interaktivitet
 • Kombinasjoner av alt over
 • andre ting ... bruk gjerne prosjektene fra 2013 og 2014 som inspirasjonskilde.

Krav

 • Emnet er et praktisk-teoretisk emne, som vil si at semesteroppgaven skal ha både en praktisk og en teoretisk komponent.
 • Det forventes at oppgaven bygger på temaer som er behandlet i løpet av emnet. Det er selvfølgelig også anledning til å inkludere elementer som ikke har vært presentert på emnet.
 • Det er ikke noe krav om å inkludere programmering, men det er anbefalt. Studenten står fritt til å velge lydprogrammeringsspråk som skal brukes i oppgaven (PD, Max, SuperCollider, Chuck, etc.).
 • All programmering skal være veldokumentert. Det forventes gjennomgående fyldige kommentarer som viser forståelse for de programmeringsvalg som er gjort.
 • Som for teoretiske oppgaver, er det viktig å være påpasselig med å angi referanser (til bøker, nettsider, osv.) når man bygger på andres kunnskap og arbeid. 

Hva bedømmes? 

 1. "Produktet" som er laget. Dette vil typisk være et instrument og/eller komposisjon/produksjon. 
 2. Dokumentasjonen av "produktet", i form av en skrevet rapport på inntil 10 sider med beskrivelse av oppgavens problemstillinger, det du har gjort og en vurdering av resultatet. Legg gjerne også med bilder, lyd og video, samt den koden du eventuelt har programmert.
 3. I tillegg forventes det at studentene lager en kortfattet oppsummering av prosjektet sitt på en nettside. Det praktiske rundt dette vil bli klargjort i god tid før oppgaven skal leveres.
 • Rapporten og alle medfølgende filer (bilder, lyd, video, patches, etc.) leveres som én stor zip-fil i Fronter
 • Oppgaven presenteres i en fremføring (ikke eksamen) etter innlevering. 

Vurdering

Besvarelsen vurderes ut fra følgende kriterier:

 • "Produktet" fungerer.
 • Det er valgt effektive og/eller kreative løsninger på de forskjellige elementene.
 • Arbeidet er gjennomgående veldokumentert, med gode beskrivelser av fremgangsmåter og evaluering av produktet.
 • Løsningene er originale og/eller nyskapende.
 • Rapportens innhold og presentasjon er presis og fyldig.
Publisert 21. jan. 2016 13:24 - Sist endret 7. mars 2016 10:05