Semesterside for MUS3090 - Vår 2013

Fordeling på de i alt 7 seminarene er nå klar (se under, ligger også i Fronter og er sendt med e-post). Alle skal legge fram sitt prosjekt og i tillegg ha rolle som opponent for en annen. Dere skal også møte på seminaret til den som er opponent for dere, slik at dere i alt må delta i (minst) tre av seminarene. (Noen få av dere vil da få "overlapping"; da velger dere selv en tredje dag å møte opp.) Det er også flott om dere møter opp når dere ser at det er et emne dere kan bidra med faglige kommentarer i. I det hele tatt: Det er tillatt å komme på så mange seminarer dere vil, men minimumskravet er altså tre.

Det er litt opp til dere hvordan dere vil "bruke" opponenten deres. Hun/han kan trekkes inn undervegs, eller først koples på like før seminaret. Det er uansett viktig at dere sender opponenten OG meg en skisse av opplegget (evt. ferdig delkapittel) seinest torsdagen før seminaret skal avholdes.

Opponentrollen: Les...

19. feb. 2013 00:42

Jeg minner om at det IKKE er forelesninger eller seminarer i februar.

Februar måned er satt av til at dere skal utarbeide et litt mer detaljert prospekt, "spisse" tittelen, sette opp en disposisjon (både over teksten og tidsbruken) og litteraturliste (mest mulig endelig, men det er selvfølgelig lov å utvide om dere kommer over noe nytt seinere).

Alle skal nå ha blitt tildelt en ekspertveileder. Bruk ham/henne så snart dere kan, så dere kommer inn i riktig spor. Dere har krav på 2 x 30 minutters veiledning med ekspertveilederen. Om noe ikke fungerer, ta kontakt med meg om det så snart som mulig!

Oppsett over seminarer i mars og april kommer i løpet av uka :-) Gi beskjed snarest om det er tidspunkter du ikke kan.

Lykke til!

Øyvin

10. feb. 2013 18:56

Et foreløpig prospekt med emne/tema, foreløpig tittel og aktuelt litteratur leveres altså innen 1. februar. Har dere ønske om "ekspertveileder, kan dere også gjerne gi beskjed om det. Send prospektet til meg på e-post: oyvin.dybsand@imv.uio.no

Øyvin

28. jan. 2013 12:22