Semesterside for MUS3090 - Vår 2014

Oversikten ligger nå i Fronter!
Merk deg hvilken dato du skal legge fram prosjektet, og hvilken dato du skal være opponent. I tillegg skal du møte opp på seminaret til den som skal være opponent for deg. Det er m.a.o. tre obligatoriske frammøter, men det er selvfølgelig tillatt å møte opp på så mange du vil [:oops:].

19. feb. 2014 15:43