Semesterside for MUS3090 - Vår 2016

Det vi avtalte sist, var at dere skulle ha ferdig en skisse for prospektet til bachelor-oppgaven, og at vi skulle bruke dagen på veiledning, avgrensing og forbedring av disse. 

Siden fristen for opplasting i Fronter er på tirsdag i neste uke, foreslår jeg at dere sender prospektet til meg slik det er nå, og at jeg - når jeg forhåpentligvis kvikner til - gir tilbakemelding pr mail. Vil dere heller snakke med meg, kan dere sende mail og avtale tid (enten på kontoret eller pr Skype, avhengig av dag).

Øyvin

PS: Dere kan jo gjerne møtes og diskutere hverandres utkast også uten meg :-)

28. jan. 2016 08:12