Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. mai

Eksamensordning

Bacheloroppgave i musikkvitenskap.

Utlevering av oppgaven: 14. mai

Innleveringsfrist: 27. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jun. 2020 05:38