Dette emnet er nedlagt

Pensumliste

  • Born,G and Hesmondhalgh,D (eds) Western music and its others (Berkeley: University of California Press, 2000)
  • Brett,P. Wood,E. & Thomas,G.C. (eds) Queering the Pitch (London: Routledge, 1994)
  • Hawkins, S. Settling the Pop Score (Aldershot: Ashgate, 2002)
  • McClary, S. Feminine Endings (Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1991)
  • Smart, M.A. (ed) Siren Songs (Princeton: Princeton University Press, 2000)

Publisert 6. mars 2005 16:44