Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

 • Berkaak, Odd Are 1996. "Om 'norske nerk' og 'virtuelle selv': Noen refleksjoner omkring kulturarv og formidlingsideologier", i Norsklæreren Tidsskrift for språk og litteratur, Oslo: Cappelen Akademisk forlag (9 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Blacking, John: “Making artistic popular music: the goal of true folk.” In Middleton, Richard & Horn, David (eds.): Popular Music 1. Folk or Popular? Distinctions, Influences, Continuities.Cambridge University Press. Cambridge. (6 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Radano, R. & Bohlman, P.V.: “Introduction. Music and Race, Their Past, Their Presence.” In Radano, R. & Bohlman, P.V. (eds.): Music and the Racial Imagination. (University of Chicago Press, 2000) (56 s.)

 • Born, G. & Hesmondhalgh, D. Western Music and Its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music (University of California Press, 2000) (322 s.)

 • Feld, Steven: “Aesthetics as iconicity of style (uptown title); or, (downtown title) 'lift-up-over sounding': getting into the Kaluli groove.” In Keil, Charles & Feld, Steven: Music Grooves. (University of Chicago Press, 1994) (41 s.)

 • Frith, Simon: ”Music and identity”. In Hall, Stuart & du Gay, Paul (eds.): Questions of cultural identity.Sage Publications. London 1996. (19 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Johansson, Mats: Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform. En diskussion om stilbegreppets användning och innebörd. Artikel i Norsk Folkemusikklags skrift for 2003. (40 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Ruud, Even Musikk og identitet (Oslo: Universitetsforlaget, 1997) (210 s.)

 • Stokes, Martin (ed.): Ethnicity, Identity and Music. Berg Publishers. Oxford 1994. Introduction: Ethnicity, Identity and Music (24 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Thomassen, Arild. ”Mediekultur og kulturindustri: manipulasjon eller karneval”.I Sosiologisk årbok 1.2 1996. (17 s. Blir kopiert og delt ut.)

 • Whiteley, S, Bennett, A. & Hawkins, S. Music, Space and Place: Popular Music and Cultural Identity (Aldershot: Ashgate, 2004). (200 s.)

Publisert 26. mai 2005 13:08