Dette emnet er nedlagt

MUS4010 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kan romme ulike kurs som belyser disse genrene fra en rekke synsvinkler. Kursene kan ta for seg enkelte stiler, regioner, instrumenter, grupper eller samfunn. Metodeperspektivet kan være historisk, musikkanalytisk, sosiologisk og antropologisk. Temaet for emnet våren 2009 er ”musikk og mobilitet”.

Hva lærer du?

Kunnskap om musikalske strukturer og egnede analysemetoder i ofte mindre kjente musikkformer. Evne til å se sammenhenger fra det lokale til det globale og mellom lyd og kontekst. Det legges spesiell vekt på faglig selvstendighet og evne til problematisering. ...

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper

MUS1300 Verdensmusikk , MUS1410 Vestlig kunstmusikk , MUS1420 Vestlig kunst og folkemusikk og MUS1500 Jazz, pop og rock

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbeltimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Prosjektet for semesteroppgaven skal presenteres i et obligatorisk seminarinnlegg som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (20 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) over et selvvalgt emne. Tittel og problemstilling skal godkjennes av faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Svensk, norsk og engelsk