Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

felles tekster:

Bohlman, P. V. (1988). The study of folk music in the modern world, Indiana University press. 182 sider

Larsen, O. (2002). "Revitalisering av "autentiske" musikkuttrykk som etno-musikologisk problemfelt." Studia Musicologica Norvegica 28: 121--127.

Livingston, T. (1999). ""Music revivals" towards a General Theory." Ethnomusicology 43(1). 20 sider

Norsk Folkemusikklags skrifter 18-2004: Revitalisering av tradisjoner, Oslo. 133 sider

Rosenberg, N. V., Ed. (1993). Transforming Tradition–Folk Music Revivals Examined. 340 sider

Slobin, M. (1993). Subcultural Sounds: Micromusics of the West. Hannover N.H., Wesleyan University Press. 127 sider

The World of Music Vol.38 (3) 1996: Folk Music Revivals in Europe. VVB 113 sider

Wickström, D. E. (2003). "A Revival? A Way to Look at the Last 30 Years of Norwegian Vocal Folk Music." Norsk Folkemusikklags skrifter 16: 77-91. (http://www.ikso.net/~dew/articles.php)

tillegg:

Apeland, S. (1998). Folkemusikkdiskursen, Griegakademiet, Universitetet i Bergen.

Applegate, C. (2005). Bach in Berlin: Nation and Culture in Mendelssohn's Revival of the "St. Matthew Passion". Cornell University Press

Bitustøyl, K. (1999). "Professor'n med tversover'n." Spelemannsbladet 58(8): 14-17.

Brocken, M. (2003): The British folk revival : 1944-2002. Ashgate popular and folk music series

Cantwell, C. (1996). When we were Good – The Folk Revival. Cambridge MA & London, Harvard University Press.

Egeland, Å. (2002). "Beinfløyta – sætrekk og musikalske muligheter i lys av praktiske eksperimenter." Norsk Folkemusikklags skrifter 15 – 2001: 50-57.

Førland, T. E. (1998). Club 7.

Gjertsen, I. (1996). 1990-tallets vokale folkemusikkbølge i Norge.

Goertzen, C. (1997). Fiddling for Norway. Chicago & London, University of Chicago Press.

Goertzen, C. (1998). "The Norwegian Folk Revival and the Gammeldans Controversy." Ethnomusicology 42(1): 99-127.

Haskell, H. (1996). The early music revival : a history. Mineola : Dover

Hovda-Sture, D. (1986). Tevling i Tradisjon, Bergen.

Johansson, M. (2004). "Svensk Folkmusik som samtidskulturell Uttrycksform." Norsk Folkemusikklags skrifter 17: 85-126.

Kjellström, B. e. a., Ed. (1985). Folkmusikvågen.

Kvifte, T.: On the variability of Hardingfele slåtter. Introduction: http://www.hf.uio.no/imv/om-instituttet/nfs/variabok/variabil/introduc.html

Ledang, O. K. (1975). "Folkemusikkforskning - intellektuelt spel eller målretta kulturarbeid?" Tradisjon Nr.5.

Ling, J. (1992). "Groupa and Ransäterspôjker´a, Folk Music Ensembles in Tradition." SIMP X: 30-40.

Ling, J. M. R. (1990). Tradition och fornyelse i svensk spelmansmusik. Musik och kultur. O. Ronstrøm.

Lundberg, D., Krister Malm og Owe Ronström (2000). Musik, Medier, Mångkultur. Hedemora, Gidlunds forlag.

Neal, M. E. (1994). Devil's Instrument – National Instrument. Ann Arbor.

Ramsten, M. (1992). Återklang. Göteborg.

Ranheim, I. (1993). Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Oslo.

Ronström, O. (1989). "Making use of history: The revival of the bagpipe in Sweden." Yearbook of the International Council for Traditional Music 21: 95-108.

Shelemay, K. K. (2001). ""Towards an Ethnomusicology of the Early Music Movement: Thoughts on Bridging Disciplines and Musical Worlds"." Ethnomusicology 45(1).

Sinding-Larsen, H. (1983). Fra Fest til Forestilling, Oslo.

Slobin, M. (1983). "Rethinking Revival of American Ethnic Music." New York Folklore.

Slobin, M. (2000). "Multicultural Metamethods: Lessons from Visby." Yearbook for Traditional Music 32: 166-173.

Sweers, Britta (2005). Electric Folk: The Changing Face of English Traditional Music Oxford University Press, USA

Sørnæs, H. (2001). "Kveding som Musikalsk Genre." Norsk Folkemusikklags skrifter 14(1): 23-39.

Thedens, H.-H. (2002). Local Archives as a resource for the Living Folk Music Tradition: Recent Developments in Norway. Music Archiving in the World. A. G. B. Simon. Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Turino, T. (1993). Moving away from silence. Chicao & London. University of Chicago Press.

Versto, S. u. A. V. (1988). Folkemusikken, Musikk for Folket? Spel og Dans. H. Kaasa. Bø.

Publisert 2. feb. 2006 15:36