Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4010 - Vår 2008

Undervisnings-/seminartiden fredag 25.04.2008 er satt av til veiledning/samtale om semesteroppgaven. Det henger en liste på min dør i tredje etg. der dere kan skrive dere på.

24. apr. 2008 13:18

Husk gjesteforelesning med Steven Feld fredag 11. april kl. 12.15-14.00 i Salen: "Music Censorship vs. Freedom of Expression - Eno/Byrne`s "My Life in the Bush of Ghosts" and the Fundamentalist Phantom".

8. apr. 2008 12:40

Fredag 04.04.2008 blir det seminartimer. Studenter som skriver semesteroppgave (MUS2011/4010) gis 10 minutter hver til en kort presentasjon av oppgavetema, problemstilling/hypoteser, datainnsamling og teoretisk fortolkning. Det vil også gis 10 minutter til tilbakemelding fra emneansvarig og øvrige studenter. Det er obligatorisk oppmøte da alle studenter (inkl. de som ikke skal ha innlegg) skal gis mulighet til å kommentere og være med å diskutere presentasjonene.

31. mars 2008 01:31