Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUS4010 - Vår 2009

Max Peter Baumanns modell for multikulturell dialog er lagt ut til nedlasting.

4. feb. 2009 22:48

Fredag 17. april er frist for innlevering av godkjent tittel og problemstilling med litteraturliste for semesteroppgaven på ekspedisjonskontoret IMV/ZEB-bygget 2. et

29. jan. 2009 12:23

Modellen/tankekartet fra forelesningen i dag er lagt ut under "Materiale til nedlasting" i menyen til venstre.

22. jan. 2009 17:24